Treed toe tot ons vriendennetwerk!
Lees meer.


Geyser bestaat vijf jaar!
Klik hier voor een terugblik.


Stichting Geyser | KNSM-laan 351 | 1019 LG  Amsterdam | 020-6813888 / 06-47450975

| KvK Amsterdam 57236461 | btw-nr 852495468B01

bestuur: Freya Verhulsdonk (voorzitter) | Wim Boor (penningmeester) | vacature (secretaris) | Jurjen de Jong (toehoorder)

onze doelstellingen